Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme


Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,

07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz Fest Turizm ve Ticaret A.Ş. (“FEST”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

FEST, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat (buradan itibaren topluca “Mevzuat”) uyarınca Türkiye içerisinde ve Türkiye dışarısında turlar düzenlemekte, seyahat programları oluşturmakta, fuar, seminer, kongre vb. organizasyonları yapmakta ve sair turizm ve seyahat faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

Mevzuat gereğince; FEST tarafından sunulan her bir hizmet için, müşterilerimiz, misafirlerimiz, yolcularımız, iş ortaklarımız ve sair kişilerin (“Hak Sahipleri”) adı, soyadı, kimlik ve pasaport bilgileri, sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri, banka hesap bilgileri, varlık bilgileri, istihdam bilgileri, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgileri, dair yurtiçi ve yurtdışına seyahat için Mevzuat’ın ve/veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) işlenmesi zorunludur.

Fest, Kişisel Verileriniz’i, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, şu amaçlarla işlemektedir: Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi, paket tur sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili ile Hak Sahipleri ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi, paket tur sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, seyahat sigortası amacıyla sigorta şirketine Kişisel Verileri aktarmak, vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarına, büyükelçilik ve konsolosluk yetkililerine Kişisel Verileri aktarmak, gerektirdiği kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, misafir memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan misafirlerimizi tanıyabilmek, hizmetlerimiz ile ilgili misafir şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

FEST olarak:

Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla veya tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği diğer Kişisel Verileri işlemek amacıyla, Hak Sahipleri’nin Kişisel Verileri’nin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu, ve

KVKK kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Fest Turizm ve Ticaret A.Ş.

Merkez : Barbaros Bulvarı, No: 74/19-20, Balmumcu, 34349, Istanbul

Tel                         : +90 850 622 33 78

Mersis No            : 0385044598200019

İLETİŞİM
Adres: Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No.74 K.7 D.20 PK.34349 Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye
Tel: 0 850 622 33 78   Faks: 0 212 216 10 30
E-Posta:  fest@festtravel.com

WhatsApp: 0534 015 62 30
Çalışma Saatlerimiz: Pazartesi - Cuma / 08.30 - 18.30
Mesai saatleri dışında bize ulaşmak için yurtdisi@festtravel.com adresimize yazabilir ya da 0534 015 62 30 no’lu telefonu arayabilirsiniz.