Europa Nostra Malta Bildirgesi: Kültür Turizminin Teşvik ve Denetimi


16 - 20 Mayıs 2006 tarihleri arasında Malta’da toplanan, “Kültür Turizminin Teşvik ve Denetimi” konusunu dikkate alan Europa Nostra Kongresi, daha sonra Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Kuruluşları yoluyla Avrupa çapında ilkelerinin elverişli şekilde gerçekleştirilmesini teşvik etmek için Europa Nostra’yı teminat olarak göstererek aşağıdaki Malta Bildirgesi’ni kabul etti.

Kültür Turizmi, diğer hedefleri arasında amacı, turist kabul eden toplumların kültürel tarihlerini özgün şekilde sunan yerleri ve aktiviteleri deneyimlemek için seyahat edilecek yerler mirasının, kültürel manzarayı da içeren taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın inşa edilmesine odaklanan bölge ve tarihî anıtların keşfi ve onlardan yararlanma hakkı olan ulusal ve uluslar arası turizmin bir şeklidir.

Şu şekilde tanımlanır:

• Kültür turizmi, Avrupa ekonomik büyüme ve gelişmesinin kilit faktörlerinden biridir ve ortak Avrupa mirasına duyulan derin hayranlık ve Avrupa’nın bölgesel kültürlerinin zengin çeşitliliğini anlamayı teşvik etmede çok önemli bir rol oynar,
• Avrupa kültür mirası, kültür turizminde yer alan ve kültür miraslarını desteklemeleri gerektiğinin bilincine vardırılması gereken turist kabul eden toplumların refah ve menfaati için kültür mirasının korunması ve idaresinde yüksek standartlarda araştırma ve profesyonel uygulamaların sürdürülerek korunması gereken Avrupa kimliğinin belirgin bir özelliğidir,
• Kültür turizmi, her şeyden önce Avrupa ülkelerindeki insanlar arasında kültürel alışverişin ve kültürler arası iletişimin en değerli araçları arasındadır,
• Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Enstitüleri’nden birçok yeni belge, sürdürülebilir turizm kalkınmasının gereğine odaklanmıştır, ancak Dünya Turizm Örgütü’nün Küresel Turizm Etiği İlkeleri (“Etiğin Turizm İlkeleri”)’nda yer alan ilkeler ve Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından kurulan Uluslar Arası Kültür Turizmi Sözleşmesi İlkeleri, Europa Nostra’nın kültür turizmine yaklaşımının ve sorumluluğunun altını çizer.

EUROPA NOSTRA bu belge ile, Avrupa Birliği Kuruluşları’ndan, Avrupa Konseyi’nden, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerden ve kültür turizminde yer alan turizm ve miras örgütlerinden, iyi bir uygulamanın gerçekleşmesi ve Avrupa’da kültür turizminin dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasının desteklenmesini sağlamak için adım atarak Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslar Arası Kültür Turizmi Sözleşmesi ve Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Etiği İlkeleri’ne uymalarını ister.

Malta’daki Europa Nostra Genel Kongresi’ne katılan temsilciler bu belge ile, Avrupa Birliği Kuruluşları, Avrupa Konseyi, ulusal ve bölgesel yönetimler ve kültür turizminde yer alan turizm ve miras örgütlerinin özellikle;

• Turizmin dengeli kalkınması için ICOMOS Uluslar Arası Kültür Turizmi Sözleşmesi’nin belirlediği ilkelere bağlı kalmaları gerektiğini,
• Kültür zenginliği olan gezi alanlarına turist yoğunluğunu sürdürülebilir en yüksek seviyelerde sağlamayı dikkatli bir şekilde planlayarak kültürel mirasın zarar görmesini ve bozulmasını önlemek için pozitif adımlar atarken, aynı zamanda kültür turizmi piyasasında sürdürülebilir büyümeyi savunmaları gerektiğini,
• Turist kabul eden toplumların kültür turizmi potansiyelini ve esas karakterini gözden çıkarmamak şartıyla, kültür turizmi yoluyla doğan gelir ve istihdam beklentilerini ve ulusal ve bölgesel ekonomik ihtiyaçları teşhis etmek ve gözetmeleri gerektiğini,
• Avrupa kültür mirasına en geniş anlamda erişimi sağlarken, bir yerin tarihini, karakterini ve kültür mirasını güvenilir bir şekilde sunan yer ve aktiviteleri deneyimlemek, kültür miras alanlarını yeniden canlandırmak ve yatırım yapmak bakımından dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde kültür turizmini teşvik etmeleri gerektiğini,
• Kültür turizmi taleplerinin bir sonucu olarak istenmeyen aşırı büyüme ve zararı önlemek için teknik uygulayarak ve seyahat edilecek yerlerdeki yapılaşma baskısını öngörerek kültür miras alanlarını koruma altına almaları gerektiğini,
• Göze çarpan miras değerlerinin seyahat edilecek yerlerdeki bireysel miras alanlarını, bu tür alanların yönetimi için açık ilkeler sunarak ve onlara bağlı kalarak kültür turizmi baskısından korumaları gerektiğini,
• Avrupa kültürünün zengin çeşitliliğini sürdürmek için belirgin yollarla geliştirip değerini arttırarak seyahat edilecek yerlerin kültür mirası özelliklerine yatırım yapmak ve onları geliştirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini,
• Ziyaretçiye hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim kazandırarak ve seyahat edilecek yerlerin tarih ve kültürü üzerine temellendirerek, ticari ve sivil gruplarını kültür mirasını yerel düzeyde geliştirmek üzere işbirliği yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini,
• Miras koruma topluluklarını ve turizm sektörünü, seyahat edilecek yerlerin kültür alanlarını da içeren Avrupa kültür mirasını koruma altına almak için mümkün olan her anlamda yakın bir işbirliği içinde çalışmaya teşvik etmeleri gerektiğini,
• Bu bildirgede ortaya konan ilkeler yoluyla, küresel bir destinasyon olarak Avrupa turizmi etiketi için bir çalışma çerçevesinde Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Bir Avrupa Markası fikrini desteklemeleri gerektiğini beyan eder.

Bu yüzden EUROPA NOSTRA, Malta Bildirgesi ile birlikte, bireysel kültürel miras alanlarını korumak için gerekli denetimlerin başlamasını teşvik ederken aynı zamanda sürdürülebilir kültür turizminin ilkelerini teşvik ettiğini taahhüt eder.

Türkçe Çevirisi: FEST TRAVEL
(FEST TRAVEL adı kullanılarak alıntı yapılabilir.)


Önerdiklerimiz

BURGAZADA - KINALIADA
Explore Ortaklığı ile Puglia
YEDİKULE’DEN SAMATYA’YA TURU
Özel İzlanda Gezisi

Özel İzlanda Gezisi

Ücret sorunuz
258 gece 259 gün
BAKSI MÜZESİ TURU
YERALTINDAKİ İSTANBUL TURU
FENER - BALAT TURU
Kişiye Özel Geziler

Size Özel Turlar

Hayalinizdeki geziyi sayfamızda bulamadınız mı?

Hayallerinizdeki Geziyi, Hayallerinizin Ötesinde Yaşayın!

Nasıl bir program istediğinizi söyleyin, size hayallerinizdeki geziyi tasarlayalım, siz dünyayı nasıl görmek isterseniz öyle bir rotayla; herkes için değil sizin tercihleriniz, sizin hayalleriniz, sizin maceranız için

Gemi Gezileri
Makaleler
Fest Travel
Fest Travel Instagram
Fest Travel Youtube
Fest Travel Twitter
Fest Travel Facebook
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08.30 - 18.00

Mesai saatleri dışında bize ulaşmak için [email protected] adresimize yazabilir ya da 0 850 622 33 78 no’lu telefonu arayabilirsiniz.
Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No.74 K.7 D. 18-19 PK.34349 Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye

Tel: 0 850 622 33 78
Faks: 0 212 216 10 30
E-Posta: [email protected]