ANADOLU SİGORTA DÜNYA SEYAHAT YARDIM PROGRAMI


  DÜNYA SEYAHAT YARDIM PROGRAMI İNDİR  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMİNATLAR

LİMİTLER 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli

Maximum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.000 €

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgâh’a nakil

(50 € muafiyet ile)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vefat eden sigortalının nakli 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması

200

 

max. 5 gün

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati 

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması

200

 

max. 4 gün

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması 

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

350 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teslim işlemi yapılmış, tarifeli havayolu uçuşlarında

350 €

kaybolan, zarar gören,çalınan kayak ve snowboard ekipmanları

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gecikmeli bagaj

100 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni işlemlerle ilgili kefalet  (Borç Olarak)

5.000 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasaport veya bilet kaybı

200 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overbooking nedeniyle gecikme

150 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seyahatin iptali

3.750 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakit Avans

700 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sigortalı tarafından tarifeli uçuşun kaçırılması

1.250 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İlaç gönderilmesi organizasyonu 

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında tüm dünyada geçerlidir.

Teminat Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

 

 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, sigortalının nakli, taburcu oluşu takiben sigortalının daimi ikametgahına nakli ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için toplam azami limit 50 € muafiyet ile 10.000 € ile sınırlıdır.

Bu teminatlar dışındaki diğer teminatlar için özet tablodaki limitler ve teminat açıklamaları çerçevesinde hizmet verilecektir.

 

 • Yapılacak seyahatlerde gerekli olan vize alımı için seyahat sigortası satın alan kişi Türkiye gümrüğünden çıkış yapmadan önce, yetkili makamlar tarafından vize verilmemesi veya seyahate engel bir durum sözkonusu olması nedeniyle seyahate çıkamaması durumunda seyahat sigortasını iptal ettirebilecektir.

 

 TANIMLAR

 

Sigortalı Kişi

 

Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında ekteki seyahat yardım paketini satın alarak adına poliçe kesilen ve seyahate çıkmadan önce Tur Assist'e bildirilen kişidir.

 

Şirket

 

Tur Assist Yardım ve Servis Ltd.Şti.

 

Hastalık

 

Sigortalı'nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş ve teyid eidlmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik ve genel istisnalarda yer almayan bir hastalık.

 

-      Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

 

-      Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı.

 

Ciddi Hastalık

 

Sigortalı'nın sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Şirket'in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı'nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık.

 

Yaralanma

 

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu.

 

Ciddi Yaralanma

 

Şirket'in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı'nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

 

Daimi İkamet Ülkesi

 

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

 

Daimi İkametgah

 

Sigortalı kişinin Daimi İkamet Ülkesi'nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.

 

Coğrafi Saha

Türkiye dışında tüm dünya.

 

 

KAPSAM

 

Türkiye dışında bir seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında ve öngörülen seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Sigortalı'ya, bu poliçede belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalı Kişi'nin Daimi İkamet Ülkesi'ne dönüş yapması halinde (Hangisi daha önce ise) geçerliliğini yitirecektir.

 

Şirket, hiçbir zaman herhangi bir kurtarma operasyonunda özel veya resmi kuruluşların yapacağı kurtarma hizmetine müdahale etmeyecek ve bu hizmetten sorumlu olmayacaktır. Kayak veya snowboard yapılması esnasında Sigortalı'nın kaybolması veya kaza geçirmesi durumunda, Şirket'in bu poliçe kapsamında belirtilen teminatlar ile ilgili sorumluluğu Sigortalı bulunduktan, kurtarıldıktan ve stabil hale getirildikten sonra başlayacaktır.

 

 

SEYAHAT YARDIM PROGRAMI

 

TEMİNAT AÇIKLAMALARI

 

Aşağıdaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında tüm dünyada  geçerlidir.

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, sigortalının nakli, taburcu oluşu takiben sigortalının daimi ikametgahına nakli ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için toplam azami limit 50 € muafiyet ile 10.000 € ile sınırlıdır.

Bu teminatlar dışındaki diğer teminatlar için özet tablodaki limitler ve teminat açıklamaları çerçevesinde hizmet verilecektir.

Seyahatin İptali teminatı, Sigortalı Daimi İkametgah'ından ayrılmadan ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce geçerli olacaktır.

 

 1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı

 

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €'ya kadar karşılanacaktır.

 

 1. Sigortalının seyahati veya nakli

 

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 

 

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

 

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir.  Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

 

 1. Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakli

 

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah'a dönüş için Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah'a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

 

 1. Vefat eden sigortalının nakli

 

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi'ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

 

 1. Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması

 

Sigortalı'nın Türkiye dışında poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı'nın Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 200 €'dur.

 

 1. Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati

 

Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

 

 1. Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması

 

Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında  hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 200 €'ya kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.

 

 1. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması

 

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri'nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi'ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir.

 

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 

 1.  Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

 

Sigortalı'nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı'na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).

 

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 

 1.  Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve Sigortalı'ya ulaştırılması

 

Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

 

Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah'a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

 

 1. Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj

 

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya 350 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir.

Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

 

Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.

 

 1. Teslim işlemi yapılmış, tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan kayak ve snowboard ekipmanları

 

Tarifeli uçuşlarda check-in (teslim işlemleri) işlemleri yapılmış ve orjinal ambalajlarında olan kayak ve snowboard ekipmanları olan kayak, batonlar, kayak ayakkabıları ve snowboard'un kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya 350 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

 

Bu amaçla sigortalı, beher kalem için tahmini fiyat ve satın alma tarihini de gösteren bir ekipman listesini ve havayolu şirketi tarafından yapılacak tazminat ödemesiyle ilgili belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. Kayıp, çalınma veya zarar görme için yapılacak tazminat ödemeleri, uluslararası hava taşıyıcıları organizasyonları prosedürlerine göre hesaplanacaktır.

 

Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir.

 

 1. Gecikmeli Bagaj

 

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla 100 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

 

 1. Ceza davalarında kefalet

 

Şirket, yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigorta'lıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Tur Assist'e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

 

Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 5.000.- €'dur. (Borç olarak)

 

Sigortalı, 14.madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

 

15.Pasaport veya bilet kaybı

 

Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya Türkiye'ye dönüş tarifeli uçak biletinin kaybolması durumunda, Şirket, Sigortalı'nın geçici bir pasaport çıkartabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kuruma (Konsolosluk, Büyükelçilik), veya yeni bir uçak bileti alabilmesi için gitmesi gereken en yakın turizm acentası veya havayolları ofisine, yeni belgeyi teslim alıncaya kadar oluşabilecek ulaşım (İlgili kuruma gidiş-dönüş) masraflarını 200 € limite kadar karşılayacaktır.

 

Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, Şirket tarafından talep edilen, ilgili resmi kurumdan alması gereken kayıp belgelerini Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür. Kaybolan belgenin yenilenmesi ile ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

 

 1. Overbooking nedeniyle gecikme

 

Sigortalı'nın seyahat edeceği tarifeli yurtdışı uçak seferlerinde havayolu şirketi uçaktaki yerlerden fazla satış yaptıysa, Sigortalı'nın seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orjinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket Sigortalı'ya 150 € limite kadar ödeme yapacaktır.

 

 1. Seyahatin iptali

 

Sigortalı, seyahatinin başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar ve kullanacağı ulaşım aracı hareket etmeden önce, seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması şartıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı seyahati iptal etmek zorunda kalırsa, her durumda tur bedeli ile sınırlı olmak üzere seyahatin iptali masrafları 3.750 € limit dahilinde karşılanacaktır.

 

Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu seyahat acentasının iade etmiş olduğu tutarın, Şirket'e bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücretinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Eğer bu seyahat poliçesi, seyahat ile aynı anda alınmadıysa bu teminat geçersiz olacaktır. 

 

 1. a)    Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık durumlarında, sigortalının hastaneye yatırılması gerekirse, (Tam teşekküllü hastaneden alınmış, sigortalının doktoru tarafından yazılmış rapor ile belgelenmesi şartıyla),

 

 1. b)   Sigortalı'nın (1. Ve 2. derece aile üyeleri olmak üzere) eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, üvey çocuklarının, üvey ebeveynlerinin, kardeşlerinin, büyükanne-büyükbabasının, torunlarının, kayınvalide-kayınpederinin, kayınbiraderleri veya görümce-baldızlarının vefatı veya Sigortalının eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, erkek veya kızkardeşinin 3 günden fazla hastanede kalmasını gerektiren ani hastalığı ya da yaralanması, (Tam teşekküllü hastaneden alınmış, sigortalının doktoru tarafından yazılmış rapor ile belgelenmesi şartıyla),

 

 1. c)    Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrı gelirse, (Mahkeme çağrısının kopyasının Şirket'e gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesini alış tarihinden sonra olması şartıyla),

 

 1. d)    Sigortalı'nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda,

 

 1. e)    Vize veren kurumun öngördüğü süre içinde ve eksik evrak olmaksızın vize başvurusunda bulunmasına rağmen, vizenin ilgili kurum tarafından herhangi bir nedenden dolayı yetiştirilememesi halinde, (yılda toplamda 3 olay ile sınırlı olması şartıyla),

 

Sigortalı tarafından seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentasına bildirilecektir.

 

Bu bildirimde herhangi bir gecikmeden dolayı meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Şirket sorumlu değildir.

 

Seyahatin başlangıç tarihine 30 gün kalıncaya kadar gelebilecek hastalık kaynaklı seyahat iptal talepleri ile ilgili, medikal değerlendirme ve iyileşme süreci dikkate alınarak, seyahat etmeye uygun sağlık durumu incelenerek Şirket doktoru tarafından karar verilecektir.

 

Seyahatin iptalı teminatı için istenen belgeler:

 

 1. a)    Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
 2. b)   Seyahat acentasına ödeme yapıldığına dair orjinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acenta tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.
 3. c)    Satın alınan seyahat paketi genel şartlarının kopyası.
 4. d)    Seyahat acentası tarafından kesilen orjinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.
 5. e)    Gidiş-dönüş bileti.
 6. f)     Pasaport fotokopisi.

 

Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır:

 

 1. a)    Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek
 2. b)   Psikolojik rahatsızlıklar
 3. c)    Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri
 4. d)    Salgın
 5. e)    Pasaport, nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
 6. f)     Doğum
 7. g)    75 yaş ve üstü
 8. h)    Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın,        poliçe başlangıç tarihinden önce varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 9. i)        Uyuşturucu bağımlılığı veya kullanımı, alkolizm, reçetesiz ilaç kullanımı,
 10. j)        Kendi kendini yaralamalar
 11. k)      Yasa dışı faaliyetler
 12. l)     Seyahat acentesinden, tur operatöründen, havayolu şirketinden veya diğer bir kaynaktan geri alınabilecek bir meblağ.

 

18.Nakit Avans

 

Sigortalı'nın kredi kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda, Şirket Sigortalı'nın talebi halinde, acil durumunu giderebilmesi açısından kendisine 700 €'yu geçmemek kaydı ile nakit avans ödemesi yapacaktır. Avans ödemesi, Sigortalı'nın kredi kartı hesabının borçlandırılması (kredi kartı limiti dahilinde) veya Sigortalı'ya borç senedi imzalatılması yolu ile Şirket tarafından tahsil edilecektir.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların kap-kaç sonucunda çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

 

19.Sigortalı tarafından tarifeli uçuşun kaçırılması

 

Sigortalı aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı seyahatini gerçekleştireceği kalkış havalimanına gecikir ve uçuşunu kaçırırsa uçağın kalkış saatine en geç 1 saat kalana kadar havayolu şirketini arayıp uçuşunu iptal ettirdiği veya uçuş tarihini değiştirdiği takdirde havayolu bilet koşulları incelenecek ve oluşan maddi kayıp için 1250 € teminat limitleri dahilinde en fazla ödenmiş bilet ücreti kadar ödeme yapılacaktır.

 

a.Sigortalı'nın uçuşa giderken kişisel aracıyla veya Sigortalı adına kiralanmış bir araç ile geçireceği bir trafik kazası nedeniyle satın aldığı biletin üzerinde belirtilen kalkış havalimanına gecikmesi ve uçuşunu kaçırması durumunda,

 

 1. Toplu Taşıma Araçlarında yaşanan grev nedeniyle oluşabilecek gecikme durumunda,

 

 1. Uçağın teknik arızası durumunda,

 

 1. Havalimanlarında yaşanan grev ve isyan,

 

 1. Havayolu şirketinin iflasını açıklaması

 

İstisnalar:

-Toplu Taşıma Araçlarında kamuoyuna önceden bildirilmiş bir grev sonucu oluşacak gecikmeler,

-Uçağın kalkış saatine 1 saatten daha az kalan süre içerisinde yapılan iptal ve tarih değişiklikleri.

 

Tarifeli Uçuşun kaçırılması teminatı için istenen belgeler:

 

 1. a)      Olayı gösteren belge (kaza raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, ilgili resmi kurumdan grevi gösteren belge, Havayolu şirketinin iflasını gösterir belge, v.b.). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Olay tarihi, vs.), olay türü belirtilmelidir.
 2. b)      Havayolu şirketine bilet için ödeme yapıldığına dair orjinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, bilet kopyası.
 3. c)      Satın alınan bilet ile ilgili genel şartların kopyası.
 4. d)      Pasaport fotokopisi.

 

20.İlaç gönderilmesi organizasyonu

 

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı'ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

 

21.Acil mesajların iletilmesi

 

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

 

GENEL KOŞULLAR

 

1)    Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı'nın bu Poliçe'nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

 

2)  Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

 

 1. a)    Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

 

 1. b)    İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket'e en kısa zamanda telefon  edecektir.

 

 1. c)    Şirket'e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler,  medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) serbest olarak temin edecektir.

 

 1. d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

 

3) Sigortalı yine de, Daimi İkamet Ülkesi'ndeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları Şirkete geri ödemekle yükümlüdür.

 

4) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

 

5) Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler )

 

6) Şirket'in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır.

 

7) Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgilieri Şirket'e vermeye yetkili kılacaktır.  Eğer gerekliyse Sigortalı'nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona Şirket'in doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir.

 

8) Şirketin doktorlarının Sigortalı'yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde Şirket hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır. 

 

GENEL İSTİSNALAR

1) Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı'nın Daimi İkamet Ülkesi'ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.

 

2) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

 • Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 • Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
 • Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
 • Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 • Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,savaş
 • Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları,
 • Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
 • Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 • Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
 • Akut olmayan diş tedavileri,
 • Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
 • Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
 • Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
 • 60 Euro'nun üzerindeki diş tedavi giderleri,
 • Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
 • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
 • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 • Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
 • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme,
 • Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın,

    varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen

tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

 • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
 • Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
 • Sigortalı'nın yarışlara, sportif faaliyetlere, ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar,
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 • Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak ve snowboard,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
 • Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
 • Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,

3)    Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

 1. a) Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Şirket'in onayını alabilmek amacıyla Şirket'e ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalı'nın mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket'e bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)
 2. b) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi'ne döndükten sonra oluşan masraflar.
 3. c) Türkiye'de herhangi bir yardım hizmeti.
 4. d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
 5. e) Şirket, hiçbir zaman herhangi bir kurtarma operasyonunda özel veya resmi kuruluşların yapacağı kurtarma hizmetine müdahale etmeyecek ve bu hizmetten sorumlu olmayacaktır. Kayak veya snowboard yapılması esnasında Sigortalı'nın kaybolması veya kaza geçirmesi durumunda, Şirket'in bu poliçe kapsamında belirtilen teminatlar ile ilgili sorumluluğu Sigortalı bulunduktan, kurtarıldıktan ve stabil hale getirildikten sonra başlayacaktır.

 

İLETİŞİM
Adres: Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No.74 K.7 D. 18-19 PK.34349 Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye
Tel: 0 850 622 33 78   Faks: 0 212 216 10 30
E-Posta:  fest@festtravel.com

WhatsApp: 0534 015 62 30
Çalışma Saatlerimiz: Pazartesi - Cuma / 08.30 - 18.30
Mesai saatleri dışında bize ulaşmak için yurtdisi@festtravel.com adresimize yazabilir ya da 0534 015 62 30 no’lu telefonu arayabilirsiniz.